Curs de Monitor/a d’activitats de dinamització en l’àmbit poliesportiu 

Vols ser monitor/a poliesportiu/va i poder inscriure't al ROPEC?


Què és?

El Curs de monitor/a d’activitats de dinamització en l’àmbit poliesportiu, desenvolupat amb conveni i autorització de l’Escola Catalana de l’Esport en aplicació de la Disposició Addicional Quarta de la Llei 3/2008, permet l’alta al ROPEC (Registre de Professionals de l’Esport de Catalunya), que és l'eina que garanteix l'acreditació de les persones que exerceixen les activitats professionals regulades a la Llei 3/2008 de l'exercici de les professions de l’esport

On podràs treballar?

En patronats municipals, ajuntaments, consells comarcals, associacions de mares i pares d’alumnes, centres educatius, associacions esportives escolars, consells esportius i entitats (inscrites o adscrites al Registre d’Entitats Esportives, del Consell Català de l’Esport

Quines tasques podràs realitzar?

Activitats físiques i esportives per a infants i joves menors d’edat, com per exemple dinamització i el desenvolupament de les activitats esportives o poliesportives, esdeveniments esportius per a menors d’edat, campus esportius i activitats extraescolars

BLOCS FORMATIUS

Per aconseguir el títol de monitor/a d’activitats de dinamització en l’àmbit poliesportiu és obligatori haver superat els blocs formatius descrits a l’esquema: 2 CIaTE (Curs d’iniciació a tècnic/a esportiu/iva), Càpsula de primers auxilis i període de pràctiques.

Consulta més informació sobre el curs de Monitor/a Poliesportiu aqui 

Més informació a la nostra pàgina web: www.cebllob.org